• Vaš cilj mora biti da stalno budete prvi, Ako Vam to ne uspe, drugi će Vas stalno ugrožavati. F. Kotler
 • Kada počnete da razmišljate šta ćete uraditi ukoliko izgubite, izgubili ste. Dž. Šulc
 • Nema nenadoknadive prednosti. Konkurencija uvek ima vremena da Vas stigne. M. Kormak
 • Ne pregovaraj sa konkurentom tvrdeći da ima mesta za sve. Nastoj da uzmeš i njegov deo. R. Vilke
 • Ne živi se od proizvodnje već od prodaje. Nepoznati Autor
 • Svaka stvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati da bi tu stvar i dobio. P. Siro
 • Preduzeće mora da nauči da o sebi ne misli kao o prodavcu robe i usluga, već kao o kupcu potrošaća T. Levit
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Osnovna dužnost prodavca jeste da stvara prijatelje svoje firme. E. Statler
 • Ne možete ništa prodati čoveku koji Vas ne sluša. B. Bernbah
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Lojalnost je ono što ostane kad prestanete da podmićujete svoje kupce. Nepoznati autor
 • U budućnosti sav marketing biće Direktni marketing. D. Ogilvi
 • U budućnosti na posao će moći da računaju samo oni koji svoje kupce budu znali imenom i prezimenom. V. Esrej
 • Nije važno šta se o tebi piše. Ako hoćeš da postaneš zvezda , važno je da se o tebi piše. Nepoznati autor
 • Svako vidi kako ti izgledaš, malo njih primećuje ono što jesi. N. Makijaveli
 • Vest je samo ono što neko hoće da sakrije. Sve ostalo je propaganda. Nepoznati autor
 • Nije problem dobiti posao. Suština je u tome da nastavite da dobijate posao. H. Mekej
 • Ako ne stvarate promene, promene će stvarati Vas. T. Piters
 • Nema te firme koja može stvarati profit pre četvrte godine. Ni mocart nije komponovao dok nije napunio četri godine. P. Draker
 • Svakome ko je spreman da bude dovoljno brutalan, pdmah daj platu od milion dolara. Dž. Rokfeler
 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji stvaraju, oni koji gledaju kako se stvara i oni koji se čude šta je stvoreno. Nepoznati autor
 • Preduzeće ima dve i samo dve osnovne funkcije: marketing i motivaciju. P. Draker
 • Pravo značenje marketinga jeste znati koje su vrednosti kupca. P. Draker
 • Možete mi uzeti sve, samo mi ostavite ime kompanije. Coca Cola
 • Svaki zaposleni mora biti i specijalista za marketing. H. Takeuši
 • Marketing je civilizovani oblik rata u kojem se bitke dobijaju rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjem. A. Emeri
 • Ako napraviš mišolovku bolju od komšije svi će da pohrle kod tebe. Hoće, vraga! Čitava razlika zavisi samo od marketinga. E. Džonson
 • Reklama nije nauka. Ono je ubedjivanje, a ubedjivanje je umetnost. B. Bembah
 • Ništa osim kovnice novca ne može da proizvodi bez reklame. T. Mekoli
 • Reklama ne prodaje samo proizvode. Ona menja svest. Dž. Luis
 • Propaganda prestaje tamo gde počinje dijalog. M. Maklun
 • Najbolja reklama je živa reč. B. Bembah
 • Biznis bez oglašavanja je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite ali drugi ne. S. Brit
 • Prodavci stavljaju proizvode na police, a ekonomska propaganda ih skida. Nepoznati autor
 • Znam da je polovina para koje dajem u reklamu bačena, samo ne znam koja polovina. H. Ford
 • Ako nešto osetite, najbolje ćete zapamtiti. B. Bembah
 • Razlika izmedju onoga što se zaboravi i onog što se zapamti jeste umetnost. B. Bembah
 • Nije reč da se za Vaš proizvod čuje, već da se Vaš proizvod želi. B. Bembah
 • Mi pravimo novac ne automobile. General Motors
 • Preduzeće koje posluje bez prethodnog proučavanja tržišta kreće u susret hiljadama opasnosti. Nepoznati autor
 • Problem sa istraživanjem je to što se osvrću na ono što je prošlo a ne na sutra! B. Lumis
 • Ponekad se najbolja obaveštenja o nekom pitanju dobijaju pitanjem: Šta Vaši prijatelji misle o tom pitanju. Ž. Oleron
 • Da bismo bili kreativni, potrebno je ozbiljno istraživanje a ne samo postavljanje jasnih pitanja. J. Kaegi
 • Marketing istraživanja treba da učestvuju u merenju rizika jer je rizik osnov za donošenje odluka. P. Kuper
 • Neki ljudi koriste istraživanja kao što pijanica koristi bandere, radi podrške umesto radi osvetljenja. D. Ogilvi
 • Razošarani kupci ogovaraju proizvod samo pred jedanaestoro poznanika, dok zadovoljni kupci hvale proizvod samo pred tri. F. Kotler

Oglašavanje - Advertising

Oglašavanje je jedna vrsta komunikacije kojoj je svrha informisanje, obaveštavanje potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama. Koristi za stvaranje mentalne slike ili asocijacije i pozicioniranje brenda u svesti potrošača. Reklame kao način oglašavanja sadrže činjenice, informacije i uverljive poruke o onome što reklamiraju. Danas se za oglašavanje većinom koriste masovni mediji kao što su: televizija, radio, filmovi, časopisi, novine, internet, plakati, bilbordi pa čak i video igre. Reklame možemo naći i na prevoznim sredstvima (tramvajima, autobusima, automobilima...). Oglašavački materijal se stavlja gde god ga ljudi mogu lako uočiti.

Oglašavanje, ili advertising, je nepersonalno, dakle masovno saopštavanje informacija putem različitih medija. Svrha tih informacija, jeste ubeđivanje o robama, uslugama i idejama.

Strategija oglašavanja se temelji na nekoliko faktora. Ona uključuje: identifikovanje ciljnog auditorijuma, identifikovanje ključnog problema ili teme oglašavanja, definisanje ključne ideje, stvaranje i pozicioniranje oglasne poruke.

Nakon istraživanja tržišta i odabira ciljne grupe potrošaća, odnosno kreiranja odgovarajuće oglasne poruke, vrši se i odabir odgovarajućeg promotivnog medija.

Najpoznatiji tradicionalni mediji direktnog marketinga su: katalozi, direktna pošta, telefon (telemarketing), televizija, radio, delenje letaka, štampa, itd.

Savremene medije direktnog marketinga predstavljaju: indoor i outdoor bilbordi, reklamni panoi, city light-ovi, ljudski bilbordi, pokretni reklamni panoi, internet, itd.

Pre početka oglasne kampanje potrebno je odgovoriti na 3 pitanja:
     o Gde ste sada?
     o Kuda želite da idete?
     o Kako ćete tamo stići?

Generalno posmatrano, oglašavanje utiče na svest javnosti tako što:
     o na početku, skreće pažnju potrošača na sebe
     o kada pridobije pažnju, pretvara je u zainteresovanost za predmet oglašavanja, a to je Vaš proizvod
     o kada izazove zainteresovanost, oglašavanje putem činjenica gradi kredibilitet Vašeg proizvoda kod potrošača
     o kada izgradi kredibilitet, oglašavanje potrošaču predstavlja koristi koje mu pruža Vaš proizvod, čime u potrošaču stvara želju za Vašim proizvodom
     o željni potrošač je spreman za nabavku Vašeg proizvoda

Logična posledica kvalitetnog oglašavanja je povećanje Vašeg poslovnog uspeha, u vidu:
     o Vaše veće zarade
     o većeg broja pobornika Vaše ideje
     o povećanja Vaše popularnosti

U odnosu na tržište, oglašavanje Vama i Vašem proizvodu pruža sledeće:
     o gradi i osnažuje svest javnosti o Vama i Vašem proizvodu, o njegovim kvalitetima i prednostima
     o pomaže da Vi i Vaš proizvod osvojite i uvećate svoj udeo na tržištu
     o omogućuje Vašoj kompaniji i Vašem proizvodu da "nadjačaju buku" na tržištu i da se za Vas čuje
     o ističe razlike između Vas i Vaših konkurenata. U Vašu korist, naravno

Da bi Vaš biznis bio uspešan morate se uvek oglašavati, bez obzira na situaciju na tržištu.
     o U vreme privrednog rasta, svi se oglašavaju. Ako se tada ne oglašavate, konkurencija će Vas pojesti.
     o U vreme privredne stagnacije i privrednog pada, većina konkurenata odlučuje da uštedi upravo na promociji. Pravi trenutak da im oglašavanjem preotmete dobar deo tržišta!
     o Čak i kada imate proizvod koji niko drugi nema, tim pre morate sa tom činjenicom upoznati javnost, inače niko neće znati za Vaš proizvod, pa ga niko neće ni tražiti!
     o Čak i kada Vam izgleda da je konkurencija u nedostižnoj prednosti, upravo će Vam adekvatna promocija obezbediti onaj deo tržišta koji je Vašim konkurentima nedostupan, a za koji upravo Vi imate pravu ponudu.

Oglašavanje je jedna vrsta komunikacije kojoj je svrha informisanje, obaveštavanje potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama. Koristi za stvaranje mentalne slike ili asocijacije i pozicioniranje brenda u svesti potrošača.
Strategija oglašavanja se temelji na nekoliko faktora. Ona uključuje: identifikovanje ciljnog auditorijuma, identifikovanje ključnog problema ili teme oglašavanja, definisanje ključne ideje, stvaranje i pozicioniranje oglasne poruke.