• Vaš cilj mora biti da stalno budete prvi, Ako Vam to ne uspe, drugi će Vas stalno ugrožavati. F. Kotler
 • Kada počnete da razmišljate šta ćete uraditi ukoliko izgubite, izgubili ste. Dž. Šulc
 • Nema nenadoknadive prednosti. Konkurencija uvek ima vremena da Vas stigne. M. Kormak
 • Ne pregovaraj sa konkurentom tvrdeći da ima mesta za sve. Nastoj da uzmeš i njegov deo. R. Vilke
 • Ne živi se od proizvodnje već od prodaje. Nepoznati Autor
 • Svaka stvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati da bi tu stvar i dobio. P. Siro
 • Preduzeće mora da nauči da o sebi ne misli kao o prodavcu robe i usluga, već kao o kupcu potrošaća T. Levit
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Osnovna dužnost prodavca jeste da stvara prijatelje svoje firme. E. Statler
 • Ne možete ništa prodati čoveku koji Vas ne sluša. B. Bernbah
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Lojalnost je ono što ostane kad prestanete da podmićujete svoje kupce. Nepoznati autor
 • U budućnosti sav marketing biće Direktni marketing. D. Ogilvi
 • U budućnosti na posao će moći da računaju samo oni koji svoje kupce budu znali imenom i prezimenom. V. Esrej
 • Nije važno šta se o tebi piše. Ako hoćeš da postaneš zvezda , važno je da se o tebi piše. Nepoznati autor
 • Svako vidi kako ti izgledaš, malo njih primećuje ono što jesi. N. Makijaveli
 • Vest je samo ono što neko hoće da sakrije. Sve ostalo je propaganda. Nepoznati autor
 • Nije problem dobiti posao. Suština je u tome da nastavite da dobijate posao. H. Mekej
 • Ako ne stvarate promene, promene će stvarati Vas. T. Piters
 • Nema te firme koja može stvarati profit pre četvrte godine. Ni mocart nije komponovao dok nije napunio četri godine. P. Draker
 • Svakome ko je spreman da bude dovoljno brutalan, pdmah daj platu od milion dolara. Dž. Rokfeler
 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji stvaraju, oni koji gledaju kako se stvara i oni koji se čude šta je stvoreno. Nepoznati autor
 • Preduzeće ima dve i samo dve osnovne funkcije: marketing i motivaciju. P. Draker
 • Pravo značenje marketinga jeste znati koje su vrednosti kupca. P. Draker
 • Možete mi uzeti sve, samo mi ostavite ime kompanije. Coca Cola
 • Svaki zaposleni mora biti i specijalista za marketing. H. Takeuši
 • Marketing je civilizovani oblik rata u kojem se bitke dobijaju rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjem. A. Emeri
 • Ako napraviš mišolovku bolju od komšije svi će da pohrle kod tebe. Hoće, vraga! Čitava razlika zavisi samo od marketinga. E. Džonson
 • Reklama nije nauka. Ono je ubedjivanje, a ubedjivanje je umetnost. B. Bembah
 • Ništa osim kovnice novca ne može da proizvodi bez reklame. T. Mekoli
 • Reklama ne prodaje samo proizvode. Ona menja svest. Dž. Luis
 • Propaganda prestaje tamo gde počinje dijalog. M. Maklun
 • Najbolja reklama je živa reč. B. Bembah
 • Biznis bez oglašavanja je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite ali drugi ne. S. Brit
 • Prodavci stavljaju proizvode na police, a ekonomska propaganda ih skida. Nepoznati autor
 • Znam da je polovina para koje dajem u reklamu bačena, samo ne znam koja polovina. H. Ford
 • Ako nešto osetite, najbolje ćete zapamtiti. B. Bembah
 • Razlika izmedju onoga što se zaboravi i onog što se zapamti jeste umetnost. B. Bembah
 • Nije reč da se za Vaš proizvod čuje, već da se Vaš proizvod želi. B. Bembah
 • Mi pravimo novac ne automobile. General Motors
 • Preduzeće koje posluje bez prethodnog proučavanja tržišta kreće u susret hiljadama opasnosti. Nepoznati autor
 • Problem sa istraživanjem je to što se osvrću na ono što je prošlo a ne na sutra! B. Lumis
 • Ponekad se najbolja obaveštenja o nekom pitanju dobijaju pitanjem: Šta Vaši prijatelji misle o tom pitanju. Ž. Oleron
 • Da bismo bili kreativni, potrebno je ozbiljno istraživanje a ne samo postavljanje jasnih pitanja. J. Kaegi
 • Marketing istraživanja treba da učestvuju u merenju rizika jer je rizik osnov za donošenje odluka. P. Kuper
 • Neki ljudi koriste istraživanja kao što pijanica koristi bandere, radi podrške umesto radi osvetljenja. D. Ogilvi
 • Razošarani kupci ogovaraju proizvod samo pred jedanaestoro poznanika, dok zadovoljni kupci hvale proizvod samo pred tri. F. Kotler

Analiza trenda (Trend Analysis)

Analiza trenda je način predviđanja kroz ekstrapolaciju trendova iz prethodnog razdoblja u budućnost. Trend prikazuje dugoročnu tendenciju razvoja kretanja nekih varijabli ili njihovih povezanosti (kovarijacija) u određenom vremenu. Trend analiza je lukava stvar koju koristimo kad ekonomski pokazatelji daju pomešane signale. Ona Vam pomaže da još više kontrolišete i iskoristite investicije i poslovne kapacitete Vašeg preduzeća.

Naš mozak pokušava da se bori protiv entropije stvarajući red iz haosa. On povezuje naizgled nepovezane signale dajući im smisao. Neki mozak će ovo učiniti bolje od drugih. To je jedan od razloga zašto su neki ljudi bogati a drugi imaju manje. Da bi Vaš biznis bio uspešan Vi jednostavno morate biti u stanju da vidite red i obrasce tamo gde drugi vide haos, da izdvojite uzorak, odnosno signal od buke, pravi podatak iz šume podataka.

Da biste odredili trend na tržištu onda kada drugi vide samo mešovite ekonomske signale morate obratiti pažnju na svaki detalj. Svaki indikator je znak prekretnici ili novom trendu ili ekonomskom kolapsu. Ispod svakog haosa je red i obrazac, a potrebno je "samo" uvideti uzorak.

Trend analiza je pokušaj da se na osnovu podataka iz prošlosti predvide budući događaji. Međutim, ukoliko se podaci iz prošlosti samo ekstrapoliraju do budućnosti bez obavljanja odgovarajućeg ispitivanja rezultat vrlo lako može biti greška.

Analiza trenda bi trebalo da bude osnovna komponenta svakog preduzeća. Mi nikada sa sigurnšću nemožemo znati kada će početi trend ili kada će završiti. Možemo samo tražiti verovatnoće tih događaja. Takođe, nakon što je trend potvrđen, ne postoji nikakva garancija da će se on i nastaviti.

Kvalitetno predviđanje pomoću analize trenda zahteva:
     o utvrđivanje nekog pokazatelja poslovne aktivnosti koji najbolje izražava njeno kretanje u dužem razdoblju,
     o postojanje visoke i konzistentne povezanosti između izabranog pokazatelja poslovanja i varijable koja se predviđa,
     o utvrđivanje dovoljno dugog razdoblja praćenja povezanosti odabranih varijabli u prošlosti kako bi se predvideo njihov trend kretanja u budućnosti i
     o visoka stručnost i stabilnost uslova i povezanost varijabli u prethodnom (prošlom) i predviđenom (budućem) razdoblju.

Primarni trendovi su dugoročni i dugotrajni kroz duži niz godina, dok kratkoročni (sekundarni) trendovi mogu biti prouzrokovani naglim neravnotežama na tržištu (ponuda, potražnja, itd.). Primarni trend može da pokazuje porast cena u periodu dužem od 5 godina, dok kratkoročni trend odražava tržišne korekcije u kratkom vremenskom periodu (pad zbog prekomerne cene, itd.).

Trendovi se prema trajanju mogu podeliti na tri vrste:
     o primarni (preko godinu dana),
     o sekundarni (3 nedeje do 3 meseca),
     o minorni (manje od 3 nedelje).

U teoriji primarni trend je glavni trend tržišta i najvažniji od ove tri vrste trendova.

Trendovi se u zavisnosti od starosti mogu nalaziti u nekoliko stanja:
     o poćetno stanje - stanje u kome se trend oblikuje,
     o stanje razvoja - stanje u kome se trend razvija,
     o finalno stanje - stanje u kome se sugerše novi trend.

Analiza trenda (Trend Analysis) je način predviđanja kroz ekstrapolaciju trendova iz prethodnog razdoblja u budućnost. Trend prikazuje dugoročnu tendenciju razvoja kretanja nekih varijabli ili njihovih povezanosti (kovarijacija) u određenom vremenu. Trend analiza je lukava stvar koju koristimo kad ekonomski pokazatelji daju pomešane signale. Ona Vam pomaže da još više kontrolišete i iskoristite investicije i poslovne kapacitete Vašeg preduzeća.
Naš mozak pokušava da se bori protiv entropije stvarajući red iz haosa. On povezuje naizgled nepovezane signale dajući im smisao. Neki mozak će ovo učiniti bolje od drugih. To je jedan od razloga zašto su neki ljudi bogati a drugi imaju manje. Da bi Vaš biznis bio uspešan Vi jednostavno morate biti u stanju da vidite red i obrasce tamo gde drugi vide haos, da izdvojite uzorak, odnosno signal od buke, pravi podatak iz šume podataka.
Analiza trenda bi trebalo da bude osnovna komponenta svakog preduzeća. Mi nikada sa sigurnšću nemožemo znati kada će početi trend ili kada će završiti. Možemo samo tražiti verovatnoće tih događaja. Takođe, Nakon što je trend potvrđen, ne postoji nikakva garancija da će se on i nastaviti.