• Vaš cilj mora biti da stalno budete prvi, Ako Vam to ne uspe, drugi će Vas stalno ugrožavati. F. Kotler
 • Kada počnete da razmišljate šta ćete uraditi ukoliko izgubite, izgubili ste. Dž. Šulc
 • Nema nenadoknadive prednosti. Konkurencija uvek ima vremena da Vas stigne. M. Kormak
 • Ne pregovaraj sa konkurentom tvrdeći da ima mesta za sve. Nastoj da uzmeš i njegov deo. R. Vilke
 • Ne živi se od proizvodnje već od prodaje. Nepoznati Autor
 • Svaka stvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati da bi tu stvar i dobio. P. Siro
 • Preduzeće mora da nauči da o sebi ne misli kao o prodavcu robe i usluga, već kao o kupcu potrošaća T. Levit
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Osnovna dužnost prodavca jeste da stvara prijatelje svoje firme. E. Statler
 • Ne možete ništa prodati čoveku koji Vas ne sluša. B. Bernbah
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Lojalnost je ono što ostane kad prestanete da podmićujete svoje kupce. Nepoznati autor
 • U budućnosti sav marketing biće Direktni marketing. D. Ogilvi
 • U budućnosti na posao će moći da računaju samo oni koji svoje kupce budu znali imenom i prezimenom. V. Esrej
 • Nije važno šta se o tebi piše. Ako hoćeš da postaneš zvezda , važno je da se o tebi piše. Nepoznati autor
 • Svako vidi kako ti izgledaš, malo njih primećuje ono što jesi. N. Makijaveli
 • Vest je samo ono što neko hoće da sakrije. Sve ostalo je propaganda. Nepoznati autor
 • Nije problem dobiti posao. Suština je u tome da nastavite da dobijate posao. H. Mekej
 • Ako ne stvarate promene, promene će stvarati Vas. T. Piters
 • Nema te firme koja može stvarati profit pre četvrte godine. Ni mocart nije komponovao dok nije napunio četri godine. P. Draker
 • Svakome ko je spreman da bude dovoljno brutalan, pdmah daj platu od milion dolara. Dž. Rokfeler
 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji stvaraju, oni koji gledaju kako se stvara i oni koji se čude šta je stvoreno. Nepoznati autor
 • Preduzeće ima dve i samo dve osnovne funkcije: marketing i motivaciju. P. Draker
 • Pravo značenje marketinga jeste znati koje su vrednosti kupca. P. Draker
 • Možete mi uzeti sve, samo mi ostavite ime kompanije. Coca Cola
 • Svaki zaposleni mora biti i specijalista za marketing. H. Takeuši
 • Marketing je civilizovani oblik rata u kojem se bitke dobijaju rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjem. A. Emeri
 • Ako napraviš mišolovku bolju od komšije svi će da pohrle kod tebe. Hoće, vraga! Čitava razlika zavisi samo od marketinga. E. Džonson
 • Reklama nije nauka. Ono je ubedjivanje, a ubedjivanje je umetnost. B. Bembah
 • Ništa osim kovnice novca ne može da proizvodi bez reklame. T. Mekoli
 • Reklama ne prodaje samo proizvode. Ona menja svest. Dž. Luis
 • Propaganda prestaje tamo gde počinje dijalog. M. Maklun
 • Najbolja reklama je živa reč. B. Bembah
 • Biznis bez oglašavanja je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite ali drugi ne. S. Brit
 • Prodavci stavljaju proizvode na police, a ekonomska propaganda ih skida. Nepoznati autor
 • Znam da je polovina para koje dajem u reklamu bačena, samo ne znam koja polovina. H. Ford
 • Ako nešto osetite, najbolje ćete zapamtiti. B. Bembah
 • Razlika izmedju onoga što se zaboravi i onog što se zapamti jeste umetnost. B. Bembah
 • Nije reč da se za Vaš proizvod čuje, već da se Vaš proizvod želi. B. Bembah
 • Mi pravimo novac ne automobile. General Motors
 • Preduzeće koje posluje bez prethodnog proučavanja tržišta kreće u susret hiljadama opasnosti. Nepoznati autor
 • Problem sa istraživanjem je to što se osvrću na ono što je prošlo a ne na sutra! B. Lumis
 • Ponekad se najbolja obaveštenja o nekom pitanju dobijaju pitanjem: Šta Vaši prijatelji misle o tom pitanju. Ž. Oleron
 • Da bismo bili kreativni, potrebno je ozbiljno istraživanje a ne samo postavljanje jasnih pitanja. J. Kaegi
 • Marketing istraživanja treba da učestvuju u merenju rizika jer je rizik osnov za donošenje odluka. P. Kuper
 • Neki ljudi koriste istraživanja kao što pijanica koristi bandere, radi podrške umesto radi osvetljenja. D. Ogilvi
 • Razošarani kupci ogovaraju proizvod samo pred jedanaestoro poznanika, dok zadovoljni kupci hvale proizvod samo pred tri. F. Kotler

Sales Force Automation (Automatizacija Prodaje)

Automatizacija prodaje u današnje vreme je jedan od ključnih apekata uspešnog poslovanja. SFA (Sales Force Automation) je obićno sastavni deo CRM sistema kompanije. To je sistem koji automacki snima sve faze procesa prodaje.

Poslovanje se može promatrati kao niz procesa. Proces može biti bilo šta, od izdavanja naloga do razvoja ljudskih resursa. Kao deo upravljanja poslovanjem, osobe koje se u kompaniji bave planiranjem, oblikuju poslovne procese unutar modela i realizuju ih kao aplikacije na nivou cele kompanije. U ove aplikacije spada i software za automatizaciju odjeljenja prodaje (SFA – Sales Force Automation).

Modul za automatizaciju prodaje predstavlja tehničko rešenje koje omogućava organizovan i efikasan rad službe prodaje u jednom preduzeću. Funkcije SFA sistema, u najširem smislu su:
     o Upravljanje prodajnim mogućnostima (Lead Management),
     o Upravljanje prodajnim prilikama (Opportunity Management),
     o Prognoze poslovanja i analitika prodaje (Global Forecasting, Sales Analytics),
     o Teritorijalna organizacija prodaje (Territory Management),
     o Automatizacija tokova (Workflow automation),
     o Obaveštavanje u realnom vremenu (Real time alerts, Update reminders, Big Deal Alerts),
     o Upravljanje podacima o klijentima (Account management),
     o Katalog proizvoda i usluga (Product Catalog),
     o Održavanje uputstava i standarda (Sales Literature) i druge.

SFA podrazumeva sistem za upravljanje kontaktima koji prati svaki kontakt koji je kompanija sklopila s određenom klijentom, svrhu kontakta i bilo šta drugo što je po Vama značajno u Vašem odnosu sa pojedinaćnim klijentom. Benifiti od ovakvog pristupa se ogledaju u tome što se prodajni napori ne dupliraju, a smanjuje se i rizik od iritiranja, bespotrebnog "uznemiravanja" korisnika, što samo po sebi doprinosi podizanju ugleda kompanije u očima klijenata.

Ukoliko SFA sistem nije integrisan u svim odeljenjima kompanije može doći do toga da razlićita odeljenja kontaktiranju kupca zbog iste stvari, što dovodi do udaljavanja kupca od kompanije.

Upravljanje kontaktima podrazumeva i sistem za praćenje, koji prati potencijalne kupce na osnovu lista kupaca povezanih sa slićnim proizvodima.

SFA sistemi mogu da sadrže i sisteme za prognozu prodaje (sales forecasting), kao i sisteme za naručivanje proizvoda (order management). Razvijeniji SFA sistemi imaju funkcije pomoću kojih klijenti mogu sami oblikovati proizvod koji žele da kupe, a sve sa ciljem kako bi se zadovoljile njihove posebne potrebe (online product building). Ovo postaje sve više i više popularno u dizajnerskoj i automobilskoj industriji, gde kupci preko interneta mogu prilagoditi parametre kao što su boja ili enterijer.

Automatizacija prodaje u današnje vreme je jedan od ključnih apekata uspešnog poslovanja. SFA (Sales Force Automation) je sistem koji automacki snima sve faze procesa prodaje.
SFA podrazumeva sistem za upravljanje kontaktima koji prati svaki kontakt koji je kompanija sklopila s određenom klijentom, svrhu kontakta i bilo šta drugo što je po Vama značajno u Vašem odnosu sa pojedinaćnim klijentom.
Razvijeniji SFA sistemi imaju funkcije pomoću kojih klijenti mogu sami oblikovati proizvod koji žele da kupe.