• Vaš cilj mora biti da stalno budete prvi, Ako Vam to ne uspe, drugi će Vas stalno ugrožavati. F. Kotler
 • Kada počnete da razmišljate šta ćete uraditi ukoliko izgubite, izgubili ste. Dž. Šulc
 • Nema nenadoknadive prednosti. Konkurencija uvek ima vremena da Vas stigne. M. Kormak
 • Ne pregovaraj sa konkurentom tvrdeći da ima mesta za sve. Nastoj da uzmeš i njegov deo. R. Vilke
 • Ne živi se od proizvodnje već od prodaje. Nepoznati Autor
 • Svaka stvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati da bi tu stvar i dobio. P. Siro
 • Preduzeće mora da nauči da o sebi ne misli kao o prodavcu robe i usluga, već kao o kupcu potrošaća T. Levit
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Osnovna dužnost prodavca jeste da stvara prijatelje svoje firme. E. Statler
 • Ne možete ništa prodati čoveku koji Vas ne sluša. B. Bernbah
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Lojalnost je ono što ostane kad prestanete da podmićujete svoje kupce. Nepoznati autor
 • U budućnosti sav marketing biće Direktni marketing. D. Ogilvi
 • U budućnosti na posao će moći da računaju samo oni koji svoje kupce budu znali imenom i prezimenom. V. Esrej
 • Nije važno šta se o tebi piše. Ako hoćeš da postaneš zvezda , važno je da se o tebi piše. Nepoznati autor
 • Svako vidi kako ti izgledaš, malo njih primećuje ono što jesi. N. Makijaveli
 • Vest je samo ono što neko hoće da sakrije. Sve ostalo je propaganda. Nepoznati autor
 • Nije problem dobiti posao. Suština je u tome da nastavite da dobijate posao. H. Mekej
 • Ako ne stvarate promene, promene će stvarati Vas. T. Piters
 • Nema te firme koja može stvarati profit pre četvrte godine. Ni mocart nije komponovao dok nije napunio četri godine. P. Draker
 • Svakome ko je spreman da bude dovoljno brutalan, pdmah daj platu od milion dolara. Dž. Rokfeler
 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji stvaraju, oni koji gledaju kako se stvara i oni koji se čude šta je stvoreno. Nepoznati autor
 • Preduzeće ima dve i samo dve osnovne funkcije: marketing i motivaciju. P. Draker
 • Pravo značenje marketinga jeste znati koje su vrednosti kupca. P. Draker
 • Možete mi uzeti sve, samo mi ostavite ime kompanije. Coca Cola
 • Svaki zaposleni mora biti i specijalista za marketing. H. Takeuši
 • Marketing je civilizovani oblik rata u kojem se bitke dobijaju rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjem. A. Emeri
 • Ako napraviš mišolovku bolju od komšije svi će da pohrle kod tebe. Hoće, vraga! Čitava razlika zavisi samo od marketinga. E. Džonson
 • Reklama nije nauka. Ono je ubedjivanje, a ubedjivanje je umetnost. B. Bembah
 • Ništa osim kovnice novca ne može da proizvodi bez reklame. T. Mekoli
 • Reklama ne prodaje samo proizvode. Ona menja svest. Dž. Luis
 • Propaganda prestaje tamo gde počinje dijalog. M. Maklun
 • Najbolja reklama je živa reč. B. Bembah
 • Biznis bez oglašavanja je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite ali drugi ne. S. Brit
 • Prodavci stavljaju proizvode na police, a ekonomska propaganda ih skida. Nepoznati autor
 • Znam da je polovina para koje dajem u reklamu bačena, samo ne znam koja polovina. H. Ford
 • Ako nešto osetite, najbolje ćete zapamtiti. B. Bembah
 • Razlika izmedju onoga što se zaboravi i onog što se zapamti jeste umetnost. B. Bembah
 • Nije reč da se za Vaš proizvod čuje, već da se Vaš proizvod želi. B. Bembah
 • Mi pravimo novac ne automobile. General Motors
 • Preduzeće koje posluje bez prethodnog proučavanja tržišta kreće u susret hiljadama opasnosti. Nepoznati autor
 • Problem sa istraživanjem je to što se osvrću na ono što je prošlo a ne na sutra! B. Lumis
 • Ponekad se najbolja obaveštenja o nekom pitanju dobijaju pitanjem: Šta Vaši prijatelji misle o tom pitanju. Ž. Oleron
 • Da bismo bili kreativni, potrebno je ozbiljno istraživanje a ne samo postavljanje jasnih pitanja. J. Kaegi
 • Marketing istraživanja treba da učestvuju u merenju rizika jer je rizik osnov za donošenje odluka. P. Kuper
 • Neki ljudi koriste istraživanja kao što pijanica koristi bandere, radi podrške umesto radi osvetljenja. D. Ogilvi
 • Razošarani kupci ogovaraju proizvod samo pred jedanaestoro poznanika, dok zadovoljni kupci hvale proizvod samo pred tri. F. Kotler

Walking Billboards (Ljudski Bilbord)

Ljudski bilbord je novi medij za interaktivno spoljašnje oglašavanje. Koncept ljudskih bilborda se sastoji od šetajućih pokretnih bilborda koji predstavljaju kompletan i totalno originalan pristup u spoljašnjem oglašavanju. Zbog svog jedinstvenog izgleda ljudski bilbord skreće pažnju vizuelnim efektom koji se stvara usled korišćenja slika visokih rezolucija koje se nalaze na zadnjem delu ljudskog bilbord banera.

Za razliku od klasičnih bilborda šetajući bilbordi prikazuju medijsku poruku bez ograničenja. Klasični kao i svi ostali stacionarni bilbordi ograničeni su svojim položajem i vremenom zbog ćega su neprilagodljivi svim tržistima. Šetajući bilbordi mogu se prilagoditi svakom tržištu.

Koncept ljudskih bilborda otklanja sve nedostatke postojećih outdoor rešenja reklamiranja. Veliki problem klasičnih outdoor bilborda predstavlja rezervisanost svih atraktivnih lokacija, kao i cena zakupa istih. Naime, sve velike kompanije svoje reklamne kampanje planiraju i po nekoliko meseci unapred. Koncept šetajućih bilborda omogućava Vam da se reklamirate na atraktivnim lokacijama, čak iako odluku o pokretanju kampanje donesete ad-hoc.

Prednost ljudskih bilborda u odnosu na klasične je i u daleko većem uticaju nad pitanjem koliko ljudi je videlo poruku. Ljudski bilbord može otići bilo gde Vi poželite da promoter ode. Ovaj koncept ćini mogućim da se slike i reklamne poruke prikažu kad god i gde god Vi to poželite.

Konačno, možda i najveća prednost ljudskog u odnosu na klasični bilbord leži u tome što pozitivni uticaj poruke na publiku ne mora zavisiti samo od uticaja okruženja, već na doživljaj može uticati i sam promoter spiker. Važan doprinos ovome daje i mogućnost detaljnog čitanja i posmatranja poruke, kao i prenošenje detaljnije poruke što kod klasičnih bilborda nije slućaj.

Oglašavanje na ovaj naćin pored toga što šalje sigurnu poruku već postojećim korisnicima vaših proizvoda doprinosi i poziciranju vašeg brenda u svesti budućih potrošaća, a samim tim i imidžu samog brenda.

Ako samo malo razmislite lako i sami možete zakljućiti da oglašavanje ljudskim bilbordima proporcionalno uloženim sredstvima doseže do najvećeg broja ljudi. Ono za veoma razumnu kolićinu uloženog novca može postići rezultate koji su u većini slućajeva veći od rezultata postignutih uz mnogo veća uložena sredstva kroz druge kanale komunikacije. Kada govorimo o ovome razmislite samo koliko Vas košta sekund oglašavanja na tv-u ili pola strane oglašavanja u novinama, i konačno da li Vaša ciljna grupa uopšte vidi tu reklamu.

Moć šetajućeg bilborda leži baš u tome što može otići bilo gde da je potrebno, odnosno u tome što Vi birate ciljnu publiku i mesto i vreme kada ćete joj se obratiti.

Razlozi zbog kojih ljudske bilborde nikako ne smete iskljućiti iz Vašeg marketing plana i smart mareting koncepta su:
     o Vise Marketinskih Strategija Na Jednom Mestu
     o širok spektar pokrivenosti, ponavljanje poruke tokom trajanja kampanje i garancija da će ljudi vašu poruku videti
     o pružanje šanse za promovisanje bilo kog brenda i jaćanje ugleda same kompanije što je najvažnija stvar u procesu sticanja novih partnera
     o šetajući bilbordi omogućavaju sponzorima proizvoda na tržištu da se usklade sa promocijom i samim tim ciljaju razlićite grupe ljudi
     o mogućnost reklamiranja na bilo kom mestu poćevši od parkinga nekog događaja
     o mogućnost preciznog ciljanja određene grupe ljudi na mestu gde se vrši promocija i uživa interakcija sa fanovima i potrošaćima
     o uočljivost šetajućeg bilborda omogućava primenu razlićitih kreativnih ideja
     o mogućnost korišćenja razlićitih formata panoa
     o vrlo niska cena u odnosu na druge vidove oglašavanja, što daje mogućnost podizanja poslovnog rezultata tokom loših dana uz veoma mala uložena sredstva
     o omogućava korišćenje spikera što može omogućiti okupljanje svih marketinških strategija zajedno na jednom mestu, a samim tim i da se na lak način cilja hiljade ljudi odjednom.

Ljudski bilbord je novi medij za interaktivno spoljašnje oglašavanje. Zbog svog jedinstvenog izgleda ljudski bilbord skreće pažnju vizuelnim efektom koji se stvara usled korišćenja slika visokih rezolucija koje se nalaze na zadnjem delu ljudskog bilbord banera.
Veliki problem klasičnih outdoor bilborda predstavlja rezervisanost svih atraktivnih lokacija, kao i cena zakupa istih. Koncept šetajućih bilborda omogućava Vam da se reklamirate na atraktivnim lokacijama, čak iako odluku o pokretanju kampanje donesete ad-hoc.
Oglašavanje ljudskim bilbordima proporcionalno uloženim sredstvima u većini slućajeva postiže bolji rezultat od reklamiranja, uz mnogo veća uložena sredstva, kroz druge kanale komunikacije. Moć šetajućeg bilborda leži baš u tome što može otići bilo gde da je potrebno, odnosno u tome što Vi birate ciljnu publiku i mesto i vreme kada ćete joj se obratiti.