• Vaš cilj mora biti da stalno budete prvi, Ako Vam to ne uspe, drugi će Vas stalno ugrožavati. F. Kotler
 • Kada počnete da razmišljate šta ćete uraditi ukoliko izgubite, izgubili ste. Dž. Šulc
 • Nema nenadoknadive prednosti. Konkurencija uvek ima vremena da Vas stigne. M. Kormak
 • Ne pregovaraj sa konkurentom tvrdeći da ima mesta za sve. Nastoj da uzmeš i njegov deo. R. Vilke
 • Ne živi se od proizvodnje već od prodaje. Nepoznati Autor
 • Svaka stvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati da bi tu stvar i dobio. P. Siro
 • Preduzeće mora da nauči da o sebi ne misli kao o prodavcu robe i usluga, već kao o kupcu potrošaća T. Levit
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Osnovna dužnost prodavca jeste da stvara prijatelje svoje firme. E. Statler
 • Ne možete ništa prodati čoveku koji Vas ne sluša. B. Bernbah
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Lojalnost je ono što ostane kad prestanete da podmićujete svoje kupce. Nepoznati autor
 • U budućnosti sav marketing biće Direktni marketing. D. Ogilvi
 • U budućnosti na posao će moći da računaju samo oni koji svoje kupce budu znali imenom i prezimenom. V. Esrej
 • Nije važno šta se o tebi piše. Ako hoćeš da postaneš zvezda , važno je da se o tebi piše. Nepoznati autor
 • Svako vidi kako ti izgledaš, malo njih primećuje ono što jesi. N. Makijaveli
 • Vest je samo ono što neko hoće da sakrije. Sve ostalo je propaganda. Nepoznati autor
 • Nije problem dobiti posao. Suština je u tome da nastavite da dobijate posao. H. Mekej
 • Ako ne stvarate promene, promene će stvarati Vas. T. Piters
 • Nema te firme koja može stvarati profit pre četvrte godine. Ni mocart nije komponovao dok nije napunio četri godine. P. Draker
 • Svakome ko je spreman da bude dovoljno brutalan, pdmah daj platu od milion dolara. Dž. Rokfeler
 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji stvaraju, oni koji gledaju kako se stvara i oni koji se čude šta je stvoreno. Nepoznati autor
 • Preduzeće ima dve i samo dve osnovne funkcije: marketing i motivaciju. P. Draker
 • Pravo značenje marketinga jeste znati koje su vrednosti kupca. P. Draker
 • Možete mi uzeti sve, samo mi ostavite ime kompanije. Coca Cola
 • Svaki zaposleni mora biti i specijalista za marketing. H. Takeuši
 • Marketing je civilizovani oblik rata u kojem se bitke dobijaju rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjem. A. Emeri
 • Ako napraviš mišolovku bolju od komšije svi će da pohrle kod tebe. Hoće, vraga! Čitava razlika zavisi samo od marketinga. E. Džonson
 • Reklama nije nauka. Ono je ubedjivanje, a ubedjivanje je umetnost. B. Bembah
 • Ništa osim kovnice novca ne može da proizvodi bez reklame. T. Mekoli
 • Reklama ne prodaje samo proizvode. Ona menja svest. Dž. Luis
 • Propaganda prestaje tamo gde počinje dijalog. M. Maklun
 • Najbolja reklama je živa reč. B. Bembah
 • Biznis bez oglašavanja je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite ali drugi ne. S. Brit
 • Prodavci stavljaju proizvode na police, a ekonomska propaganda ih skida. Nepoznati autor
 • Znam da je polovina para koje dajem u reklamu bačena, samo ne znam koja polovina. H. Ford
 • Ako nešto osetite, najbolje ćete zapamtiti. B. Bembah
 • Razlika izmedju onoga što se zaboravi i onog što se zapamti jeste umetnost. B. Bembah
 • Nije reč da se za Vaš proizvod čuje, već da se Vaš proizvod želi. B. Bembah
 • Mi pravimo novac ne automobile. General Motors
 • Preduzeće koje posluje bez prethodnog proučavanja tržišta kreće u susret hiljadama opasnosti. Nepoznati autor
 • Problem sa istraživanjem je to što se osvrću na ono što je prošlo a ne na sutra! B. Lumis
 • Ponekad se najbolja obaveštenja o nekom pitanju dobijaju pitanjem: Šta Vaši prijatelji misle o tom pitanju. Ž. Oleron
 • Da bismo bili kreativni, potrebno je ozbiljno istraživanje a ne samo postavljanje jasnih pitanja. J. Kaegi
 • Marketing istraživanja treba da učestvuju u merenju rizika jer je rizik osnov za donošenje odluka. P. Kuper
 • Neki ljudi koriste istraživanja kao što pijanica koristi bandere, radi podrške umesto radi osvetljenja. D. Ogilvi
 • Razošarani kupci ogovaraju proizvod samo pred jedanaestoro poznanika, dok zadovoljni kupci hvale proizvod samo pred tri. F. Kotler

Human Resource Management (Mernadžment Ljudskih Resursa)

Snaga jednog preduzeća leži u sposobnostima svih ljudi zaposlenih u njemu. Ljudski resursi imaju značajnu ulogu u svakoj kompaniji. Oni kreiraju i proizvode robe i usluge, kontrolišu kvalitet, plasiraju proizvode, upravljaju finansijskim sredstvima, i utvrđuju opštu strategiju i ciljeve organizacije. Ljudski resursi raspolažu znanjem koje je neophodno za obavljanje radnih aktivnosti i razvoj preduzeća. Oni poseduju inovatorske kvalitete, intelektualne, biološke i fiziološke potencijale bez kojih se ne može odvijati proces rada. Pribavljanje ovog resursa i njegovo radno angažovanje je ključni zadatak menadžmenta preduzeća.

U savremenom svetu, glavna karakteristika svih promena u nekom preduzeću je znanje. Znanje izdvaja najuspešnije preduzeće od ostalih. Ljudski resurs označava resurs odnosno znanje koje čovek nosi u sebi, koje predstavlja sve njegove sposobnosti, kreatvnosti, inventivnosti, duhovno i fizičko stanje, koje se mogu aktivirati i upotrebiti, kako u društvenom, tako i u privrednom razvoju. Ulaganje u znanje i povećanje sposobnosti pojedinca da svojim veštinama, znanjem i stručnošću deluje stvaralački predstavlja ljudski kapital.

Poslovanje preduzeća ne može se zamisliti bez odgovarajućih proizvodnih resursa, a ljudi, sa svim svojim sposobnostima, vrlinama i manama predstavljaju jedan od tih resursa. Rastuća potreba za pronalaženjem i zadržavanjem odgovarajuće radne snage govori nam da upravljanje ljudskim resursima postaje strateški deo poslovanja svakog savremenog preduzeća. Zbog toga organizacije kontinuirano efektivno traže, zadržavaju i usavršavaju svoje zaposlene.

Takođe, ljudski resursi čine i značajan trošak poslovanja kompanije. U velikim preduzećima troškovi radne snage čine 20-30% ukupnih troškova, a negde čak i 50%.

Efikasno i efektivno upravljanje ljudskim resursima mora da uzme u obzir i interese ljudi, a ne samo ciljeve preduzeća. Preduzeće koristi ljudski potencijal kao sredstvo za ostvarivanje postavljenih ciljeva, ali i ljudi, isto tako, koriste preduzeće da bi ostvarili svoje lične interese (zarada, iskustvo, afirmisanje itd.). Samim tim, da bi upravljanje ljudskim resursima bilo uspešno menadžment mora da postigne odgovarajući sklad između onoga što je bitno za preduzeće (tehnološke, organizacione i ekonomske komponente), i socijalne i psihološke komponente koje su značajne za ljude.


Osnovni uslovi za uspešno upravljanje ljudskim resursima su:
     o Aktivna politika poduzeća na području zapošljavanja novih potencijala,
     o Zadržavanje ključnoga kadra,
     o Stalno povećanje nivoa znanja zaposlenih,
     o Motivacija zaposlenih,
     o Upravljanje troškovima po projektima i zaposlenima,
     o Prihvatanje strateških i taktičkih odluka na osnovu kvalitetnih informacija,
     o Sprečavanje nepotrebnog umnožavanja podataka iz evidencije različitih aplikacija,
     o Podela posla i odgovornosti pri unosu podataka,
     o Prilagodljivost i globalni pristup podacima,
     o Mogućnost dobijanja kvalitetnih izveštaja.

Ukoliko nemožete sami da pronađete ili kreirate odgovarajuće kadrove mi Vam možemo pomoći u tome. U cilju zadovoljenja Vaših interesa možemo održati odgovarajuće specijalizovane seminare i tako pružiti najbolju potrebnu obuku Vašim zaposlenima. Takođe, na osnovu ključnih parametara koje nam Vi dostavljate, možemo izvršiti više krugova selekcije i odabira sa ciljem pronalaženja kadrova koji će zadovoljavati Vaše potrebe.

Snaga jednog preduzeća leži u sposobnostima svih ljudi zaposlenih u njemu. Angažovanje odgovarajućeg ljudskog resursa je ključni zadatak menadžmenta preduzeća.
Znanje izdvaja najuspešnije preduzeće od ostalih. Ljudski resurs označava resurs odnosno znanje koje čovek nosi u sebi.