• Vaš cilj mora biti da stalno budete prvi, Ako Vam to ne uspe, drugi će Vas stalno ugrožavati. F. Kotler
 • Kada počnete da razmišljate šta ćete uraditi ukoliko izgubite, izgubili ste. Dž. Šulc
 • Nema nenadoknadive prednosti. Konkurencija uvek ima vremena da Vas stigne. M. Kormak
 • Ne pregovaraj sa konkurentom tvrdeći da ima mesta za sve. Nastoj da uzmeš i njegov deo. R. Vilke
 • Ne živi se od proizvodnje već od prodaje. Nepoznati Autor
 • Svaka stvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati da bi tu stvar i dobio. P. Siro
 • Preduzeće mora da nauči da o sebi ne misli kao o prodavcu robe i usluga, već kao o kupcu potrošaća T. Levit
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Osnovna dužnost prodavca jeste da stvara prijatelje svoje firme. E. Statler
 • Ne možete ništa prodati čoveku koji Vas ne sluša. B. Bernbah
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Lojalnost je ono što ostane kad prestanete da podmićujete svoje kupce. Nepoznati autor
 • U budućnosti sav marketing biće Direktni marketing. D. Ogilvi
 • U budućnosti na posao će moći da računaju samo oni koji svoje kupce budu znali imenom i prezimenom. V. Esrej
 • Nije važno šta se o tebi piše. Ako hoćeš da postaneš zvezda , važno je da se o tebi piše. Nepoznati autor
 • Svako vidi kako ti izgledaš, malo njih primećuje ono što jesi. N. Makijaveli
 • Vest je samo ono što neko hoće da sakrije. Sve ostalo je propaganda. Nepoznati autor
 • Nije problem dobiti posao. Suština je u tome da nastavite da dobijate posao. H. Mekej
 • Ako ne stvarate promene, promene će stvarati Vas. T. Piters
 • Nema te firme koja može stvarati profit pre četvrte godine. Ni mocart nije komponovao dok nije napunio četri godine. P. Draker
 • Svakome ko je spreman da bude dovoljno brutalan, pdmah daj platu od milion dolara. Dž. Rokfeler
 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji stvaraju, oni koji gledaju kako se stvara i oni koji se čude šta je stvoreno. Nepoznati autor
 • Preduzeće ima dve i samo dve osnovne funkcije: marketing i motivaciju. P. Draker
 • Pravo značenje marketinga jeste znati koje su vrednosti kupca. P. Draker
 • Možete mi uzeti sve, samo mi ostavite ime kompanije. Coca Cola
 • Svaki zaposleni mora biti i specijalista za marketing. H. Takeuši
 • Marketing je civilizovani oblik rata u kojem se bitke dobijaju rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjem. A. Emeri
 • Ako napraviš mišolovku bolju od komšije svi će da pohrle kod tebe. Hoće, vraga! Čitava razlika zavisi samo od marketinga. E. Džonson
 • Reklama nije nauka. Ono je ubedjivanje, a ubedjivanje je umetnost. B. Bembah
 • Ništa osim kovnice novca ne može da proizvodi bez reklame. T. Mekoli
 • Reklama ne prodaje samo proizvode. Ona menja svest. Dž. Luis
 • Propaganda prestaje tamo gde počinje dijalog. M. Maklun
 • Najbolja reklama je živa reč. B. Bembah
 • Biznis bez oglašavanja je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite ali drugi ne. S. Brit
 • Prodavci stavljaju proizvode na police, a ekonomska propaganda ih skida. Nepoznati autor
 • Znam da je polovina para koje dajem u reklamu bačena, samo ne znam koja polovina. H. Ford
 • Ako nešto osetite, najbolje ćete zapamtiti. B. Bembah
 • Razlika izmedju onoga što se zaboravi i onog što se zapamti jeste umetnost. B. Bembah
 • Nije reč da se za Vaš proizvod čuje, već da se Vaš proizvod želi. B. Bembah
 • Mi pravimo novac ne automobile. General Motors
 • Preduzeće koje posluje bez prethodnog proučavanja tržišta kreće u susret hiljadama opasnosti. Nepoznati autor
 • Problem sa istraživanjem je to što se osvrću na ono što je prošlo a ne na sutra! B. Lumis
 • Ponekad se najbolja obaveštenja o nekom pitanju dobijaju pitanjem: Šta Vaši prijatelji misle o tom pitanju. Ž. Oleron
 • Da bismo bili kreativni, potrebno je ozbiljno istraživanje a ne samo postavljanje jasnih pitanja. J. Kaegi
 • Marketing istraživanja treba da učestvuju u merenju rizika jer je rizik osnov za donošenje odluka. P. Kuper
 • Neki ljudi koriste istraživanja kao što pijanica koristi bandere, radi podrške umesto radi osvetljenja. D. Ogilvi
 • Razošarani kupci ogovaraju proizvod samo pred jedanaestoro poznanika, dok zadovoljni kupci hvale proizvod samo pred tri. F. Kotler

Merchandising (Merčendajzing)

Merčendajzing se može definisati kao politika upravljanja asortimanom proizvoda i pratećim uslugama, uključujući i samo lociranje i izlaganje konkretnih artikala u prodajnom prostoru na način da se obezbiedi ugodnost potrošačima prilikom kupovine. Zadatak merčendajzinga je da ponudi robu tako da se ona što pre proda, da svaki proizvod i kategorija imaju odgovarajuću poziciju, a da polični prostor koji zauzimaju služi svrsi maksimiziranja prodaje celog maloprodajnog objekta.

Ukoliko nije izložena ili se ne vidi, roba se neće prodati. Potrebno je, zato, obezbediti odgovarajući prostor za izlaganje određenih proizvoda. Merchandising je prezentovanje proizvoda u najboljem svetlu u cilju postizanja veće prodaje. Bilo da kupujete u Target-u, Kohl-u, Dollar Store-u, u samostalnim trgovinskim radnjama, supermarketima, ili prodavnicama igračka, velika je šansa da je na vaš izbor gde kupujete uticao način na koji je roba izložena.

Da bi se neki proizvod bolje prodao, mora da bude vidljiv, u visini očiju, a posebna pažnja treba da se posveti određenim sezonama, na primer da se zimi kada su prehlade češće čajevi izlažu nadohvat ruke kupca, a leti kada su visoke temparature nadohvat ruke budu izloženi hladni i osvežavajući napitci.

U literaturi i praksi uočeno je mnoštvo alata i tehnika koje se koriste u sklopu merchandising-a. Neke od njih su:
     o Direktna pošta
     o Leci/brošure
     o Posteri
     o Podni displeji
     o Izlozi
     o Šalterski displeji
     o Displeji na stubovima
     o Podni standovi
     o Baneri/zastave
     o Elektricni displeji
     o Bilbordi
     o Video sistemi
     o Zvuci
     o Slike
     o Viseci znaci
     o Grafici do mesta prodaje
     o Advertajzing specijalnosti

U cilju povećanja obima prometa, treba obezbediti:
     o lako i brzo sagledavanje što većeg broja artikala iz ponude,
     o najbolji razmeštaj za svaki pojedinačni proizvod na policama,
     o izlaganje proizvoda tako da se poveća verovatnoća da će ga kupac primetiti i
     o prezentacija proizvoda da bude lako dostupan, "na dohvat ruke".

Da bi povećala svoje ciljeve, maloprodaja može da alocira prodajni prostor tako da se na najpogodnijim lokacijama favorizuju proizvodi koji donose najveću zaradu. Prilikom ovoga treba voditi računa o tome da se ne favorizuju proizvodi sa viskom cenom kako potrošač ne bi pomislio da je celokupna ponuda skupa.

Zlatni trougao svake maloprodaje je oblast prodavnice u kojoj je najbolje izlaganje proizvoda. U svim prodavnicama to su:
     o glani ulaz,
     o najpopularniji proizvod u objektu,
     o naplatno mesto (kasa).

Najpopularniji proizvod u prodavnici je proizvod ili kategorija koja je najjači generator prometa.

Atraktivnost izlaganja robe na glavnom ulazu leži u sledećem:
     o potrošač je tek ušao u prodavnicu, ceo predviđeni budžet za potrošnju je netaknut,
     o ovo je mesto za „aha“ proizvode (impulsivna kupovina),
     o lakše je staviti proizvod u kolica ili korpu, jer su još uvek prazni.

Proizvode poput žvake, čokoladice, časopisa kupac će najlakše uoćiti kad stoji u redu za plaćanje.

Na prodaju proizvoda takođe utiće i visina proizvoda na polici. Istraživanja su pokazala da pomeranje proizvoda sa najniće police na policu u visini očiju može izazvati povećanje prodaje istog proizvoda i do 80%.

Najvidljiviji su proizvodi koji se nalaze na visini od 1.4m a najpristupaćniji oni koji su na visini od 1.1m. Proizvode ne bi trebalo držati na visini višoj od 1.8m i nižoj od 0.6m zato što kupac prosećne visine nemože sa lakoćom da ih dohvati. Takođe, kada se proizvodi nalaze suviše nisko ili suviše visoko neće biti u vidokrugu potrošača i samim tim oni ga neće ni primetiti.

Zadatak merčendajzinga je da ponudi robu tako da se ona što pre proda, da svaki proizvod i kategorija imaju odgovarajuću poziciju, a da polični prostor koji zauzimaju služi svrsi maksimiziranja prodaje celog maloprodajnog objekta.
Zlatni trougao svake maloprodaje je oblast prodavnice u kojoj je najbolje izlaganje proizvoda. To su: glani ulaz, najpopularniji proizvod u objektu, naplatno mesto (kasa).
Istraživanja su pokazala da pomeranje proizvoda sa najniće police na policu u visini očiju može izazvati povećanje prodaje istog proizvoda i do 80%.