• Vaš cilj mora biti da stalno budete prvi, Ako Vam to ne uspe, drugi će Vas stalno ugrožavati. F. Kotler
 • Kada počnete da razmišljate šta ćete uraditi ukoliko izgubite, izgubili ste. Dž. Šulc
 • Nema nenadoknadive prednosti. Konkurencija uvek ima vremena da Vas stigne. M. Kormak
 • Ne pregovaraj sa konkurentom tvrdeći da ima mesta za sve. Nastoj da uzmeš i njegov deo. R. Vilke
 • Ne živi se od proizvodnje već od prodaje. Nepoznati Autor
 • Svaka stvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati da bi tu stvar i dobio. P. Siro
 • Preduzeće mora da nauči da o sebi ne misli kao o prodavcu robe i usluga, već kao o kupcu potrošaća T. Levit
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Osnovna dužnost prodavca jeste da stvara prijatelje svoje firme. E. Statler
 • Ne možete ništa prodati čoveku koji Vas ne sluša. B. Bernbah
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Lojalnost je ono što ostane kad prestanete da podmićujete svoje kupce. Nepoznati autor
 • U budućnosti sav marketing biće Direktni marketing. D. Ogilvi
 • U budućnosti na posao će moći da računaju samo oni koji svoje kupce budu znali imenom i prezimenom. V. Esrej
 • Nije važno šta se o tebi piše. Ako hoćeš da postaneš zvezda , važno je da se o tebi piše. Nepoznati autor
 • Svako vidi kako ti izgledaš, malo njih primećuje ono što jesi. N. Makijaveli
 • Vest je samo ono što neko hoće da sakrije. Sve ostalo je propaganda. Nepoznati autor
 • Nije problem dobiti posao. Suština je u tome da nastavite da dobijate posao. H. Mekej
 • Ako ne stvarate promene, promene će stvarati Vas. T. Piters
 • Nema te firme koja može stvarati profit pre četvrte godine. Ni mocart nije komponovao dok nije napunio četri godine. P. Draker
 • Svakome ko je spreman da bude dovoljno brutalan, pdmah daj platu od milion dolara. Dž. Rokfeler
 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji stvaraju, oni koji gledaju kako se stvara i oni koji se čude šta je stvoreno. Nepoznati autor
 • Preduzeće ima dve i samo dve osnovne funkcije: marketing i motivaciju. P. Draker
 • Pravo značenje marketinga jeste znati koje su vrednosti kupca. P. Draker
 • Možete mi uzeti sve, samo mi ostavite ime kompanije. Coca Cola
 • Svaki zaposleni mora biti i specijalista za marketing. H. Takeuši
 • Marketing je civilizovani oblik rata u kojem se bitke dobijaju rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjem. A. Emeri
 • Ako napraviš mišolovku bolju od komšije svi će da pohrle kod tebe. Hoće, vraga! Čitava razlika zavisi samo od marketinga. E. Džonson
 • Reklama nije nauka. Ono je ubedjivanje, a ubedjivanje je umetnost. B. Bembah
 • Ništa osim kovnice novca ne može da proizvodi bez reklame. T. Mekoli
 • Reklama ne prodaje samo proizvode. Ona menja svest. Dž. Luis
 • Propaganda prestaje tamo gde počinje dijalog. M. Maklun
 • Najbolja reklama je živa reč. B. Bembah
 • Biznis bez oglašavanja je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite ali drugi ne. S. Brit
 • Prodavci stavljaju proizvode na police, a ekonomska propaganda ih skida. Nepoznati autor
 • Znam da je polovina para koje dajem u reklamu bačena, samo ne znam koja polovina. H. Ford
 • Ako nešto osetite, najbolje ćete zapamtiti. B. Bembah
 • Razlika izmedju onoga što se zaboravi i onog što se zapamti jeste umetnost. B. Bembah
 • Nije reč da se za Vaš proizvod čuje, već da se Vaš proizvod želi. B. Bembah
 • Mi pravimo novac ne automobile. General Motors
 • Preduzeće koje posluje bez prethodnog proučavanja tržišta kreće u susret hiljadama opasnosti. Nepoznati autor
 • Problem sa istraživanjem je to što se osvrću na ono što je prošlo a ne na sutra! B. Lumis
 • Ponekad se najbolja obaveštenja o nekom pitanju dobijaju pitanjem: Šta Vaši prijatelji misle o tom pitanju. Ž. Oleron
 • Da bismo bili kreativni, potrebno je ozbiljno istraživanje a ne samo postavljanje jasnih pitanja. J. Kaegi
 • Marketing istraživanja treba da učestvuju u merenju rizika jer je rizik osnov za donošenje odluka. P. Kuper
 • Neki ljudi koriste istraživanja kao što pijanica koristi bandere, radi podrške umesto radi osvetljenja. D. Ogilvi
 • Razošarani kupci ogovaraju proizvod samo pred jedanaestoro poznanika, dok zadovoljni kupci hvale proizvod samo pred tri. F. Kotler

Software Developement (Razvoj Aplikacija)

Custom software je software koji se razvija specifično za potrebe narućioca, odnosno organizacije za koju se izrađuje. Velike kompanije obićno koriste custom software za važne funkcije kao što su upravljanje sadržajem, upravljanje zalihama, upravljanje kupcima, upravljanje ljudskim resursima, ili bilo ćim drugim što je kompaniji potrebno a postojeći software-ski paketi nemogu da omoguće.

Razvoj custom software-a se smatra skupim u poređenju sa korišćenjem već gotovih rešenja (off-the-shelf solutions). Međutim, mnogi top menadžeri smatraju da je razvoj custom software-a pitanje izgradnje kuće na čvrstim temeljima.

Razvoj custom software-a i integrisanje web aplikacija sa osnovnim poslovnim sistemima kompanije, pruža kompanijama usluge kojima one unapređuju svoje poslovanje kroz povećanje efikasnosti i efektivnosti.

Pored stalne trke za osvajanjem novih korisnika vašeg proizvoda ili usluga posebnu pažnju treba posvetiti starim već postojećim kupcima, kao i tome da budući klijenti prepoznaju Vašu stalost i brigu. Omogućite korisnicima vaših proizvoda/usluga da o novostima u Vašoj kompaniji budu informisani istovremeno kad i Vi.

CMS (Content Management System) ili Sistem za upravljanje sadržajem je softver koji se izvšava na web serveru i time omogućuje Vašoj kompaniji da kontroliše, menja, dodaje ili vrši bilo kakvu drugu radnju na svojoj web prezentaciji bez uticaja na njen dizajn, a da pri tom ne poznaje tehnike programiranja niti bilo šta od onoga što je bilo potrebno da se sam sajt napravi.

Pošto ne zahteva stručno lice za ažuriranje ovaj sistem umanjuje cenu održavanja web sajta i omogućava njegovo stalno ažuriranje, odnosno brisanje starih i dodavanje novih tekstualnih sadržaja i slika.

Ukoliko ste shvatili značaj ovog posla i odlućili da ga poverite nama, mi Vam garantujemo da ćete rezultatima našeg rada biti više nego zadovoljni.

Velike kompanije obićno koriste custom software za važne funkcije kao što su upravljanje sadržajem, upravljanje zalihama, upravljanje kupcima, upravljanje ljudskim resursima, ili bilo ćim drugim što je kompaniji potrebno a postojeći software-ski paketi nemogu da omoguće.
Razvoj custom software-a i integrisanje web aplikacija sa osnovnim poslovnim sistemima kompanije, pruža kompanijama usluge kojima one unapređuju svoje poslovanje kroz povećanje efikasnosti i efektivnosti.