• Vaš cilj mora biti da stalno budete prvi, Ako Vam to ne uspe, drugi će Vas stalno ugrožavati. F. Kotler
 • Kada počnete da razmišljate šta ćete uraditi ukoliko izgubite, izgubili ste. Dž. Šulc
 • Nema nenadoknadive prednosti. Konkurencija uvek ima vremena da Vas stigne. M. Kormak
 • Ne pregovaraj sa konkurentom tvrdeći da ima mesta za sve. Nastoj da uzmeš i njegov deo. R. Vilke
 • Ne živi se od proizvodnje već od prodaje. Nepoznati Autor
 • Svaka stvar vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati da bi tu stvar i dobio. P. Siro
 • Preduzeće mora da nauči da o sebi ne misli kao o prodavcu robe i usluga, već kao o kupcu potrošaća T. Levit
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Osnovna dužnost prodavca jeste da stvara prijatelje svoje firme. E. Statler
 • Ne možete ništa prodati čoveku koji Vas ne sluša. B. Bernbah
 • KISS ~ Keep it simply and stupid. Nepoznati autor
 • Lojalnost je ono što ostane kad prestanete da podmićujete svoje kupce. Nepoznati autor
 • U budućnosti sav marketing biće Direktni marketing. D. Ogilvi
 • U budućnosti na posao će moći da računaju samo oni koji svoje kupce budu znali imenom i prezimenom. V. Esrej
 • Nije važno šta se o tebi piše. Ako hoćeš da postaneš zvezda , važno je da se o tebi piše. Nepoznati autor
 • Svako vidi kako ti izgledaš, malo njih primećuje ono što jesi. N. Makijaveli
 • Vest je samo ono što neko hoće da sakrije. Sve ostalo je propaganda. Nepoznati autor
 • Nije problem dobiti posao. Suština je u tome da nastavite da dobijate posao. H. Mekej
 • Ako ne stvarate promene, promene će stvarati Vas. T. Piters
 • Nema te firme koja može stvarati profit pre četvrte godine. Ni mocart nije komponovao dok nije napunio četri godine. P. Draker
 • Svakome ko je spreman da bude dovoljno brutalan, pdmah daj platu od milion dolara. Dž. Rokfeler
 • Postoje tri vrste ljudi: oni koji stvaraju, oni koji gledaju kako se stvara i oni koji se čude šta je stvoreno. Nepoznati autor
 • Preduzeće ima dve i samo dve osnovne funkcije: marketing i motivaciju. P. Draker
 • Pravo značenje marketinga jeste znati koje su vrednosti kupca. P. Draker
 • Možete mi uzeti sve, samo mi ostavite ime kompanije. Coca Cola
 • Svaki zaposleni mora biti i specijalista za marketing. H. Takeuši
 • Marketing je civilizovani oblik rata u kojem se bitke dobijaju rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjem. A. Emeri
 • Ako napraviš mišolovku bolju od komšije svi će da pohrle kod tebe. Hoće, vraga! Čitava razlika zavisi samo od marketinga. E. Džonson
 • Reklama nije nauka. Ono je ubedjivanje, a ubedjivanje je umetnost. B. Bembah
 • Ništa osim kovnice novca ne može da proizvodi bez reklame. T. Mekoli
 • Reklama ne prodaje samo proizvode. Ona menja svest. Dž. Luis
 • Propaganda prestaje tamo gde počinje dijalog. M. Maklun
 • Najbolja reklama je živa reč. B. Bembah
 • Biznis bez oglašavanja je kao namigivanje devojci u mraku. Vi znate šta radite ali drugi ne. S. Brit
 • Prodavci stavljaju proizvode na police, a ekonomska propaganda ih skida. Nepoznati autor
 • Znam da je polovina para koje dajem u reklamu bačena, samo ne znam koja polovina. H. Ford
 • Ako nešto osetite, najbolje ćete zapamtiti. B. Bembah
 • Razlika izmedju onoga što se zaboravi i onog što se zapamti jeste umetnost. B. Bembah
 • Nije reč da se za Vaš proizvod čuje, već da se Vaš proizvod želi. B. Bembah
 • Mi pravimo novac ne automobile. General Motors
 • Preduzeće koje posluje bez prethodnog proučavanja tržišta kreće u susret hiljadama opasnosti. Nepoznati autor
 • Problem sa istraživanjem je to što se osvrću na ono što je prošlo a ne na sutra! B. Lumis
 • Ponekad se najbolja obaveštenja o nekom pitanju dobijaju pitanjem: Šta Vaši prijatelji misle o tom pitanju. Ž. Oleron
 • Da bismo bili kreativni, potrebno je ozbiljno istraživanje a ne samo postavljanje jasnih pitanja. J. Kaegi
 • Marketing istraživanja treba da učestvuju u merenju rizika jer je rizik osnov za donošenje odluka. P. Kuper
 • Neki ljudi koriste istraživanja kao što pijanica koristi bandere, radi podrške umesto radi osvetljenja. D. Ogilvi
 • Razošarani kupci ogovaraju proizvod samo pred jedanaestoro poznanika, dok zadovoljni kupci hvale proizvod samo pred tri. F. Kotler

Menadžment Odnosa Sa Kupcima (CRM)

Suština svake CRM strategije je u tome da se Vaš klijent oseća posebno zbog toga što sarađuje sa Vama. Umesto da se tretiraju kao izvor prihoda, kupci se posmatraju kao dugoročna imovina, koja će biti odgajana kroz menadžment odnosa sa kupcima, a sve u cilju maksimiziranja Vašeg profita.

CRM obuhvata tehnologije, i kapacitete koje kompanije koriste da bi upravljale svojim odnosima sa kupcima. Ovaj koncept je nastao evoluiranjem mrketinga zanovanog na bazama podataka (DBM). Data Base Marketing se definiše kao interaktivni pristup marketingu koji koristi marketing medije i kanale preko kojih može da se uspostavi kontakt sa pojedinačnim kupcima.

Osnovni princip CRM-a je da se kompanije prema svakom kupcu odnose na poseban način. Ovaj koncept u svojoj biti predstavlja svojevrsni koncept brige kompanije o klijentima. Cilj je produbiti odnos između kompanije i kupca, putem svih „dodirnih tačaka“, kako bi se stvorila vrednost za kupce, ostvarilo zadovoljstvo, lojalnost i kupčeva oduševljenost sa proizvodom i kompanijom u celini.

Koliko je CRM koncept bitan i neizostavan u svetu modernog poslovanja govore i Istraživanja koja je sproveo Harvard Business Review časopis, koja pokazuju da kompanije mogu povećati profit i za više od 100%, ukoliko povećaju procenat zadržavanja klijenata za svega 5%.

Suštinu procesa CRM čine sledeći procesi:
     o identifikacija kupaca
     o diferencijacija kupaca po njihovim potrebama i vrednostima koju oni stvaraju za kompaniju,
     o efikasna i efektivna interakcija sa kupcima i
     o custom-izacija nekih proizvoda i usluga koji se nude kupcima.

Klijent je centar Vašeg poslovanja oko kojeg orbitiraju sve ostale poslovne aktivnosti i resursi. U customer-centric poslovnoj filozofiji njega možete nazvati i osnovnim sredstvom, a njegova lojalnost je vaša najveća poslovna snaga.

Osnovni elementi savremenog CRM sistema su:
     o Upravljanje podacima o klijentima (Account Management),
     o Automatizacija prodaje (Sales Force Automation),
     o Korisnički servis (Customer Service & Support), i
     o Automatizacija marketinga (Marketing Automation).

Kao pomoćni delovi sistema koje koriste i sve ostale službe tu su:
     o Upravljanje kontaktima (Contact Management),
     o Upravljanje aktivnostima (Task management),
     o Upravljanje dokumentima (Document Management), i
     o Analitika (Analytics).

Suština svake CRM strategije je u tome da se Vaš klijent oseća posebno zbog toga što sarađuje sa Vama. Umesto da se tretiraju kao izvor prihoda, kupci se posmatraju kao dugoročna imovina, koja će biti odgajana kroz menadžment odnosa sa kupcima, a sve u cilju maksimiziranja Vašeg profita.
Osnovni princip CRM-a je da se kompanije prema svakom kupcu odnose na poseban način. Ovaj koncept u svojoj biti predstavlja svojevrsni koncept brige kompanije o klijentima. Cilj je produbiti odnos između kompanije i kupca, putem svih „dodirnih tačaka“, kako bi se stvorila vrednost za kupce, ostvarilo zadovoljstvo, lojalnost i kupčeva oduševljenost sa proizvodom i kompanijom u celini.
Koliko je CRM koncept bitan i neizostavan u svetu modernog poslovanja govore i Istraživanja koja je sproveo Harvard Business Review časopis, koja pokazuju da kompanije mogu povećati profit i za više od 100%, ukoliko povećaju procenat zadržavanja klijenata za svega 5%.